I N F O R M A C J A

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KLESZCZELACH

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) podaje się do wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Kleszczelach powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kleszczelach zarządzonych na dzień 9 grudnia 2012 r.

 

  1. Eugeniusz Juźwiuk – Przewodniczący Komisji

  2. Justyna Wawrusiewicz - Zastępca Przewodniczącego

  3. Katarzyna Soroczyńska - Członek Komisji

  4. Olga Roszczenko - Członek Komisji

  5. Katarzyna Jakubowska - Członek Komisji

  6. Halina Kondrat - Członek Komisji

  7. Ryszard Drągowski - Członek Komisji

 

Komisja ma siedzibę w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4 (pokój Nr 5) tel. 0 85 681 80 04.

 

Miejska Komisja Wyborcza w Kleszczelach pełni dyżury w swojej siedzibie w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kleszczelach – do dnia 8 listopada 2012 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz w dniu 9 listopada 2012 r. do godz. 2400.

 

Kleszczele, 31 października 2012 r.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Juźwiuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-10-31

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-10-31

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-10-31

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-10-31