Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z 12.09.2018 r.

KOMUNIKAT

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KLESZCZELACH

z dnia 12 września 2018 r.


w sprawie składu oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Kleszczelach
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje się do wiadomości, co następuje:

W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Kleszczelach wchodzą:


MAKAROWSKA Marianna – Przewodniczący Komisji

KASJANIUK Halina – Zastępca Przewodniczącego

ADAMCZYK Halina – Członek Komisji

JAKUBOWSKA Danuta – Członek Komisji

KALISZ Dariusz - Członek Komisji

KULIKOWSKA Martyna – Członek Komisji

MŁODZIANOWSKA Ludmiła – Członek Komisji

SANCZENKO Taisa – Członek Komisji

SZATYŁOWICZ Katarzyna – Członek KomisjiMiejska Komisja Wyborcza w Kleszczelach ma siedzibę w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4 (pokój Nr 8) tel. 0 85 681 80 04.

Dyżury Komisji związane z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kleszczelach oraz kandydatów na Burmistrza Kleszczel będą pełnione w następujących terminach:


 

Lp.

Data

Godziny

1.

13.09.2018 r.

14.00 – 15.30

2.

14.09.2018 r.

13.00 – 16.00

3.

15.09.2018 r.

12.00 – 18.00

4.

17.09.2018 r.

15.00 – 24.00

8.

20.09.2018 r.

14.00 – 15.30

9.

21.09.2018 r.

14.00 – 15.30

10.

24.09.2018 r.

14.00 – 16.00

11.

25.09.2018 r.

14.00 – 18.00

12.

26.09.2018 r.

15.00 – 24.00

Inne zadania dotyczące wykonywania zadań do dnia głosowania będą realizowane na posiedzeniach Komisji zwoływanych według potrzeb.Kleszczele, dnia 12 września 2018 r.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kleszczelach


/-/ Marianna Makarowska

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Miesjka Komisja Wyborcza w Kleszczelach

Data wytworzenia: 2018-09-12

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-09-13

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-09-12