Zarządzenie nr 148/09
Burmistrza Kleszczel

15 maja 2009  r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) zarządzam, co następuje:

§  1. Do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerewca 2009 r. powołuję w Gminie Kleszczele:

1) Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Kleszczelach w osobach:

a) Pikutin Alina, zam. Kleszczele
b) Jakubowska Magdalena, zam. Kleszczele,
c) Sawczuk Agnieszka, zam. Dobrowoda
d) Bachmat Taisja, zam. Kleszczele,
e) Rażyńska Walentyna, zam. Kleszczele,
f) Cybulin Eugenia, zam. Kleszczele
g) Sidoruk Walentyna, zam. Bielsk Podlaski (osoba wskazana przez burmistrza).

2) Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Policznej w osobach:

a) Paszkiewicz Maria, zam. Kleszczele,
b) Jakubowska Krystyna, zam. Kleszczele,
c) Wróblewska Ewa, zam. Kleszczele,
d) Soroczyńska Halina, zam. Kleszczele,
e) Zinczuk Irena, zam. Policzna,
f) Kisiel Anna, zam. Policzna,
g) Kupryciuk Jerzy, zam.Kleszczele, (osoba wskazana przez burmistrza)

3) Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 w Daszach w osobach:

a) Młodzianowska Anna, zam. Kleszczele,
b) Andrusiewicz Włodzimierz, zam. Dasze,
c) Jakubowska Edyta, zam. Kleszczele,
d) Szymczuk Jerzy, zam. Kleszczele,
e) Kierdelewicz Antonina, zam. Kleszczele,
f) Kononiuk Krystyna, zam. Kol. Kośna,
g) Sztyłowicz Eugeniusz, zam. Czeremcha wieś (osoba wskazana przez burmistrza)

4) Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 w Sakach w osobach:

a) Kasjaniuk Halina, zam. Kleszczele,
b) Jakubowska Joanna, zam. Kleszczele,
c) Drągowska Katarzyna, zam. Kleszczele,
d) Romanowicz Anna, zam. Kleszczele
e) Siemieniuk Maria , zam. Kleszczele,
f) Litwiniuk Alina, zam. Saki,
g) Młodzianowska Ludmiła, zam. Kleszczele, (osoba wskazana przez burmistrza).

§ 2. Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B u r m i s t r z
mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Snarska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-05-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-05-18

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-06-04

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-05-18