ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA KLESZCZEL

 

z dnia 10 sieprnia 2015 r.

 

o przeprowadzeniu publicznego losowania w celu ustalenia składu obwodowych komisji ds. referendum w gminie Kleszczele

 

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 671 i Nr 80, poz. 730 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 86) zawiadamiam, że:

 

w dniu 12 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pokój nr 7 (sala ślubów)

 

odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum w gminie Kleszczele dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Losowanie składów komisji odbędzie się we wszystkich 4 obwodach głosowania. Do poszczególnych komisji zgłoszono następującą liczbę kandydatów:

  1. Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Kleszczelach – 10 zgłoszonych kandydatów;

  2. Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 2 w Policznej – 10 zgłoszonych kandydatów;

  3. Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 w Daszach – 9 zgłoszonych kandydatów;

  4. Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4 w Sakach – 9 zgłoszonych kandydatów.

 

 

Burmistrz

 

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-08-10

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-08-10

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-08-10

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-08-10