Wyniki otwartego konkursu ofert

Załącznik

do zarządzenia Nr 167/2017

Burmistrza Kleszczel

z dnia 7 kwietnia 2017 r.


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 201
7 r.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Całkowita wartość zadania

Wnioskowana kwota

dotacji

Przyznana

kwota dotacji

Uwagi

Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kleszczelach

Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Sportowego „Orzeł” Kleszczele

17.030 zł

16.710 zł

16.710 zł

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-04-07

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-04-07

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-04-07