Wyniki otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Kleszczele z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2013 r.

 

Oferty, które otrzymały dofinansowanie

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Całkowita wartość zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

Uwagi

 

1

Młodzieżowy Klub Sportowy„Orzeł” Kleszczele

Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Sportowego „Orzeł” Kleszczele

31.662,50 zł

28.496,25

28.496,25

-

 

 

 

 

Oferty, które nie zostały zaakceptowane pod względem formalnym

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Całkowita wartość zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

Uwagi

 

1

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy„Orzeł” Kleszczele

Piłka siatkowa

5.650,00

5.000,00

-

Nie uzupełniono braków formalnych we wskazanym terminie

 

 

 

 

Burmistrz
/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2013-03-07

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2013-03-07

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2013-03-07

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2013-03-07