Oferta Stowarzyszenia Kulturalnego "Pocztówka"

na realizację zadania publicznego

VII Edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep – "Wertepowe strony świata"


 

W dniu 29 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka" w Policznej złożyło ofertę na realizację zadania  pn. VII Edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep – "Wertepowe strony świata" w zakresie wspierania wartościowych przedsięwzięć z zakresu kultury wśród mieszkańców gminy w 2015 r., w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Złożona oferta jest zgodna z priorytetami zawartymi w uchwale Nr XXVI/202/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemne do dnia 8 lipca 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach pod adresem: 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4 lub e-mailem na adres kleszczeleum@fr.pl.

Z treścią oferty można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4 w pokoju nr 7.


 

Kleszczele, dnia 1 lipca 2015 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki


Oferta Stowarzyszenia Kulturalnego "Pocztówka" do pobrania

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-07-01

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-07-01

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-07-01

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-07-01