Oferta WERTEP 2016

Oferta Stowarzyszenia Kulturalnego "Pocztówka"
na realizację zadania publicznego
VIII Edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep – "Wertepowe strony świata"


W dniu 23 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka" w Policznej złożyło ofertę na realizację zadania pn. VIII Edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep – "Wertepowe strony świata" w zakresie wspierania wartościowych przedsięwzięć z zakresu kultury wśród mieszkańców gminy w 2016 r., w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

Złożona oferta jest zgodna z priorytetami zawartymi w uchwale Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r., zmienionej uchwałą Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uznając celowość realizacji tego zadania, podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemne do dnia 5 lipca 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach pod adresem: 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4 lub e-mailem na adres kleszczeleum@fr.pl.
Z treścią oferty można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4 w pokoju nr 7.

Kleszczele, dnia 27 czerwca 2016 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Aleksander Sielicki


Oferta Stowarzyszenia Kulturalnego "Pocztówka" do pobrania

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2016-06-27

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2016-06-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2016-06-28