Oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej na realizację zadania publicznego pn.„Zarys szkolnictwa na Ziemi Kleszczelowskiej od XVI do XX wieku Szkoła Podstawowa w Daszach”

W dniu 16 października 2018 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej z siedzibą w Kleszczelach złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Zarys szkolnictwa na Ziemi Kleszczelowskiej od XVI do XX wieku Szkoła Podstawowa w Daszach” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
Uchwała Nr XX/180/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.
Złożona oferta jest zgodna z priorytetami zawartymi w uchwale Nr XX/180/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.
Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemne do dnia 26 października 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach pod adresem: 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4 lub e-mailem na adres sekretariat@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl
Z treścią oferty można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4 w pokoju nr 8.

Kleszczele, dnia 19 października 2018 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Aleksander Sielicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-10-19

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-10-19

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-10-19