Załącznik do zarządzenia Nr 96/2016

Burmistrza Kleszczel

z dnia 11 marca 2016 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2016 r.

 

Lp.

 

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Całkowita wartość zadania

Wnioskowana kwota

dotacji

 

Przyznana

kwota dotacji

Uwagi

1

Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kleszczelach

Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Sportowego „Orzeł” Kleszczele

20.718 zł

20.438 zł

20.438 zł

 

2

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
w Kleszczelach

Przez sport do sukcesu

5050,50 zł

5.000 zł

5.000 zł

 

 

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2016-03-11

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2016-03-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2016-03-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2016-03-11