Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kleszczele z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2014 r.

 

Oferty, które otrzymały dofinansowanie

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Całkowita wartość zadania

Wnioskowana kwota

dotacji

Przyznana

kwota dotacji

Uwagi

 

1.

Młodzieżowy Klub Sportowy„Orzeł” Kleszczele

Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Sportowego „Orzeł” Kleszczele

29.969,00 zł

26.969,00 zł

26.969,00 zł

 brak uwag

Oferty, które nie zostały zaakceptowane pod względem formalnym

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Całkowita wartość zadania

Wnioskowana kwota

dotacji

Przyznana

kwota dotacji

Uwagi

 

1.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy„Orzeł” Kleszczele

„Aktywnie i zdrowo, bo na sportowo” ULKS „ORZEŁ' Kleszczele

5.500,00 zł

5.000,00 zł

0,00 zł

Wkład własny oferenta wyniósł 9,09 % przy wymaganym co najmniej 10 % wkładzie własnym całkowitych kosztów realizacji zadania

          Burmistrz
 

/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-02-25

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-02-25

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-02-25

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-02-25