Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kleszczele z zakresu wspierania i upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy w 2017 r.

Załącznik

do zarządzenia Nr 179/2017

Burmistrza Kleszczel

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy w 2017 r.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Całkowita wartość zadania

Wnioskowana kwota

dotacji

Przyznana

kwota dotacji

Uwagi

Stowarzyszenie Kulturalne „POCZTÓWKA”

IX Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep - „Wertepowe strony świata”

162.675 zł

6.500 zł

6.500 zł

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-06-30

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-06-30