Ogłoszenie

Zaproszenie do konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach został przygotowany projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.”.

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu współpracy.

Sposób przeprowadzenia konsultacji został określony w zarządzeniu Nr 117/2020 Burmistrza Kleszczel z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na Formularzu.

Wypełnione Formularze należy składać w terminie od 9 października 2020 r. do 23 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4 (pokój nr 6), przesłać drogą listową na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od ich zakończenia.

Projekt rocznego programu współpracy oraz Formularz zgłaszania uwag i wniosków dostępny jest na stronie internetowej http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele.

 

 

Kleszczele, dnia 9 października 2020 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-10-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2020-10-09

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2020-10-09