Zaproszenie do konsultacji programu na 2017 r.

Zaproszenie do konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach został przygotowany projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.”.

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu współpracy.

Sposób przeprowadzenia konsultacji został określony w zarządzeniu Nr 132/2016 Burmistrza Kleszczel z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na Formularzu.

Wypełnione Formularze należy składać w terminie od 6 października 2015 r. do 20 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4 (pokój nr 6), przesłać drogą listową na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kleszczeleum@fr.pl.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od ich zakończenia.

Projekt rocznego programu współpracy oraz Formularz zgłaszania uwag i wniosków dostępny jest na stronie internetowej http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz w pokoju Nr 6 Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele.

 

Kleszczele, dnia 6 października 2016 r.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2016-10-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2016-10-06

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2016-10-06