OGŁOSZENIE

Zaproszenie do konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach został przygotowany projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.”.

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu współpracy.

Sposób przeprowadzenia konsultacji został określony w zarządzeniu Nr 214/2013 Burmistrza Kleszczel z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na Formularzu.

Wypełnione Formularze należy składać w terminie od 23 października 2013 r. do 6 listopada 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4 (pokój nr 8), przesłać drogą listową na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kleszczeleum@fr.pl .

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu nie później niż w ciągu 14 dni od ich zakończenia.

Projekt rocznego programu współpracy oraz Formularz zgłaszania uwag i wniosków dostępny jest na stronie internetowej http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz w pokoju Nr 6 Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2013-10-23

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2013-10-23

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2013-10-23

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2013-10-23