Oświadczenia majątkowe za 2016 r. oraz składane w 2017 r.

Oświadczenia majątkowe za 2016 r. złożone zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 464 z późn. zm.) oraz składane w trakcie 2015 r.:

    Aleksander Sielicki - Burmistrz Kleszczel
    Halina Leonkiewicz - Skarbnik Gminy
    Walentyna Sidoruk - Sekretarz Gminy
    Ludmiła Młodzianowska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach
    Anna Szczygoł - Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach
    Sławomir Treszczotko - Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczelach
    Krystyna Jakubowska - Dyrektor Przedszkola w Kleszczelach
    Eugeniusz Szatyłowicz - inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych/ zastępca kierownika USC
    Ludmiła Smyk - pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach
    Anna Sankiewicz - referent Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach
   

Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2017 r.:

Maria Klimowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

Małgorzata Klimowicz - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

Halina Leonkiewicz - Skarbnik Gminy

Jerzy Micewicz - Skarbnik Gminy

Jerzy Kupryciuk - kierownik Referatu Inwestycji i Środowiska


W oświadczeniach majątkowych dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zawartych w części B oświadczenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-09-12

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-03-12

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-12-26