Oświadczenia majątkowe za 2013 r. złożone zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz składane w trakcie 2014 r.:

 1.  Irena Niegierewicz - Burmistrz Kleszczel (oświadczenie majątkowe za 2013 r., oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji)
 2.  Halina Leonkiewicz - Skarbnik Gminy
 3. Walentyna Sidoruk - Sekretarz Gminy/wydawanie decyzji administracyjnych
 4.  Jan Sawicz - Kierownik Referatu Inwestycji i Środowiska
 5.  Ludmiła Młodzianowska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach
 6.  Anna Szczygoł - Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach
 7.  Sławomir Treszczotko - Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczelach
 8.  Krystyna Jakubowska - Dyrektor Przedszkola w Kleszczelach
 9.  Eugeniusz Szatyłowicz - inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych/ zastępca kierownika USC
 10.  Leon Aleksiejuk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
 11. Daria Maria Chrzanowska - po Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach (powierzenie po, odwołanie)
 12. Joanna Chmielewska - po Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach (powierzenie po, odwołanie)
 13. Zenon Sielewonowski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
 14. Ludmiła Smyk - pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach
 15. Anna Sankiewicz - referent Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach
 16. Aleksander Sielicki - Burmistrz Kleszczel (oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji)

W oświadczeniach majątkowych dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zawartych w części B oświadczenia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-11-04

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-11-04

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-09-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-11-04