O G Ł O S Z E N I E

 

O PRZYJĘCIACH W SPRAWACH SKARG  I  WNIOSKÓW

 

 

Podaje się do  publicznej wiadomości, że w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Burmistrz Kleszczel Kleszczel w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00.
  • Sekretarz gminy i kierownicy referatów codziennie w godzinach pracy Urzędu

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania skarg i wniosków jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków po godzinie 15.30 odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów. Zapisy prowadzone są codziennie w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie pod nr 85 6818004, za pośrednictwem faksu nr 85 6818004 wew. 14 lub poczty elektronicznej na adres: kleszczele@wrotapodlasia.pl

Skargi i wnioski można składać również w formie pisemnej lub do protokołu na stanowisku ds. kancelaryjnych i obsługi Rady (pokój nr 6), codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Rozpatrywanie skarg i wniosków koordynuje sekretarz gminy, pokój nr 7.

 

 

 

Kleszczele, 09.12.2014 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2011-10-20

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2013-01-10

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-03-08

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2013-01-10