W dniach od 11 kwietnia 2011 r. do 27 maja 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła kompleksową kontrolę w zakresie gospodarki finansowej gminy za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. W ramach kontroli gospodarki finansowej za 2010 r. poddano sprawdzeniu następujące zagadnienia:

- ustalenia ogólnoorganizacyjne,

- księgowość i sprawozdawczość,

- gospodarka pieniężna i rozrachunki,

- uchwała budżetowa i jej znmiany,

- wykonania budżetu,

- mienie komunalne,

- zamówienia publiczne,

- zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień,

- rozliczenia finansowe z jednostkami organizacyjnymi,

- gospodarka środkami rzeczowymi i inwentaryzacja,

- wykonanie zaleceń.

 

Akta sprawy są przechowywane w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, pokój nr 6 i są udostępniane na wniosek zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, obsługi rady i jej organów

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-07-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-07-02

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-09-16

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-07-02