O G Ł O S Z E N I E
 
 

 Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni  tj. od dnia 14 lutego 2012 r. do dnia 5 marca 2012 r.  wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży stanowiącej własność gminy Kleszczele, położonej w obrębie geodezyjnym Suchowolce gmina Kleszczele.

 
  1. nieruchomość Nr geodezyjny 805 o powierzchni 0,3300 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym stanowiącym odrębną własność osoby fizycznej.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub telefonicznie pod Nr telefonu 85 6818004 w 23  w godz. 8ºº   - 15ºº

 
 

                                                                                               Burmistrz

                                                                                 mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-02-14

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-02-14

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-03-15

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-02-14