O G Ł O S Z E N I E
 
 

  Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 11 października 2011 r. do dnia 31 października 2011 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1.      nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2132/1 o powierzchni 0,1246 ha położona  w obrębie geodezyjnym miasta Kleszczele, - brak Kw,

2.      nieruchomość o Nr ewidencyjnym 592/2 o powierzchni 0,3743 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Dasze, - Kw Nr 16705,

3.      nieruchomość o Nr ewidencyjnym 512/2 o powierzchni 0,6934 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Żuki, -  Kw Nr 27198.

 
w drodze bezprzetargowej.
  1.  nieruchomość o Nr ewidencyjnym 902 o powierzchni 0,0300 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Policzna, - Kw Nr 14052.

 Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 pok. 9 lub telefonicznie pod nr telefonu (085) 6818004 wew. 23 w godz. 8ºº   - 15ºº.

 

Kleszczele, dnia 6 października 2011 r.

 

                                                                                                               Burmistrz

                                                                                                  mgr inż. Irena Niegierewicz

                                                                                                                   

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-10-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-10-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-10-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-10-11