Załącznik do zarządzenia Nr 97/2012
Burmistrza Kleszczel
z dnia 10 stycznia 2012 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Położenie
nieruchomości
Oznaczenie      nieruchomości
Nr geod.
Powierzchnia
 w ha
Nr       księgi
wieczystej
Opis nieruchomościCena nieruchomości
w  zł

Obręb
Dobrowoda
(zalew Repczyce)
 
691/8
691/13
0,3692
0,8033
18700
18700
Nieruchomości powyższe
położone
są w  otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce”
i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego tego terenu przeznaczone są pod zabudowę letniskową ML              i pensjonatowo – hotelową MP.
63.000,00
117.000,00
     Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) mogą skorzystać z pierwszeństwa w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie za cenę określoną w wykazie w terminie 6 tygodni od dnia  wywieszenia wykazu.

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz


    

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-01-10

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-01-12

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-01-12

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-01-12