Załącznik do zarządzenia Nr 40 /11

Burmistrza Kleszczel

z dnia 11 maja 2011 r.

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 
 
Położenie
nieruchomości
 
 
 
 
 
Oznaczenie      nieruchomości
Nr geod.
 
    Powierzchnia
          w ha
 
Nr       księgi
wieczystej
 
 
 

Opis nieruchomości

 

Cena nieruchomości

w zł
 
 
 
Obręb
Kleszczele
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1652/5
 
 
 
 
 
      1677/1
 
 
 
 
1677/4
 
 
 
 
 
1677/5
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
6,1080
 
 
 
 
 
9,1637
 
 
 
 
11,3245
 
 
 
 
 
2,6840
 
 
 
 
 
 
 
 
brak
 
 
 
 
 
brak
 
 
 
 
brak
 
 
 
 
 
brak
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieruchomości powyższe położone w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych miasta Kleszczele z możliwością zabudowy (inwestycje przemysłowo usługowe)

po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnych.

Nieruchomości powyższe nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 
 
 
286.000,00
 
 
 
 
 
638.000,00
 
 
 
 
788.000,00
 
 
 
 
 
188.000,00

     Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) mogą skorzystać z pierwszeństwa w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie za cenę określoną w wykazie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 
Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-05-11

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-05-25

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-05-25

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-05-25