Załącznik do zarządzenia Nr 35 /11
Burmistrza Kleszczel
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Położenie
nieruchomości
 
 
 
 
Oznaczenie nieruchomości
Nr geod.
Powierzchnia
w ha
Nr księgi
wieczystej
Opis nieruchomości
Cena nieruchomości
w zł
 
 
Obręb
Dobrowoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2450
 
 
 
 
 
2451
 
 
 
 
 
 
 
2461
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,3209
 
 
 
 
 
0,3205
 
 
 
 
 
 
 
0,0896
 
 
 
 
 
 
 
 
12070
 
 
 
 
 
12070
 
 
 
 
 
 
 
12070
 
 
 
 
 
 
Nieruchomość położona w granicach terenów zurbanizowanych
(brak planu zagospodarowania przestrzennego)
 
Nieruchomość położona w granicach terenów zurbanizowanych
(brak planu zagospodarowania przestrzennego)
 
 
 
 
Nieruchomość położona w granicach terenów zurbanizowanych
(brak planu zagospodarowania przestrzennego)
 
 
25.200,00
 
 
 
 
 
 
25.000,00
 
 
 
 
 
 
6.000,00
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) mogą skorzystać z pierwszeństwa w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie za cenę określoną w wykazie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-04-29

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-05-02

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-05-02

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-05-02