O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnai 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 7 września 2010 r. do dnia 28 września 2010 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

 

W drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli

 

Obręb geodezyjny Suchowolce: 

¾ udziału gminy w nieruchomości o Nr geodezyjnym 311 o ogólnej powierzchni 4,2000 ha
¾ udziału gminy w nieruchomości o Nr geodezyjnym 312/1 o ogólnej powierzchni 0,5700 ha

 

Obręb geodezyjny Kleszczele:

½ udziału gminy w nieruchomości o Nr geodezyjnym 2571/1 o powierzchni 0,4176 ha

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 w 25 w godz. 8ºº - 15ºº

 

 

Kleszczele, dnia 27 sierpnia 2010 r.

 Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-08-27

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-09-07

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-09-07