O G Ł O S Z E N I E

 

     Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnai 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 26 kwietnia 2010 r. do dnia 17 maja 2010 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Kleszczele.

     W drodze przetargu ustnego nieograniczonego

     Obręb geodezyjny Kleszczele:

      Nr geodezyjny 2200/1 o powierzchni 4640,0 m²

      Nr geodezyjny 2202/1 o powierzchni 2387,0 m²

     Obręb geodezyjny Żuki:

      Nr geodezyjny 429 o powierzchni 2000,0 m²

      Nr geodezyjny 421 o powierzchni 2700,0 m²

     Obręb geodezyjny Pogreby:

      Nr geodezyjny 170/1 o powierzchni 1249 m²

     Obręb geodezyjny Piotrowszczyzna

      Nr geodezyjny 152 o powierzchni 1200 m²

     W drodze bezprzetargowej

     Obręb geodezyjny Kuraszewo

      Nr geodezyjny 51/1 o powierzchni 400 m²

     Obrę geodezyjny Dobrowoda

      Nr geodezyjny 2721/24 o powierzchni 109 m²

     Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 w 25 w godz. 8ºº - 15ºº

 

 

Kleszczele, dnia 21 kwietnia 2010 r. 

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-04-21

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-04-26

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-04-26

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-04-26