O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 5 czerwca 2012 r. do dnia 26 czerwca 2012r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Kleszczele.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Obręb geodezyjny Suchowolce

Nr geodezyjny 399 o powierzchni 0,2900 ha

Obręb geodezyjny Toporki

Nr geodezyjny 997 o powierzchni 0,7500 ha

Obręb geodezyjny Dasze

Nr geodezyjny 102 o powierzchni 0,5600 ha

Obręb geodezyjny Piotrowszczyzna

Nr geodezyjny 264/3 o powierzchni 0,1000 ha

Obrę geodezyjny Kleszczele

Nr geodezyjny 540 o powierzchni 0,4883 ha

Nr geodezyjny 541/4 o powierzchni 0,3318 ha

W drodze bezprzetargowej

Obręb geodezyjny Biała Straż

Nr geodezyjny 57/1 o powierzchni 0,0914 ha

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub telefonicznie pod Nr telefonu (85) 6818004 w 23 w godz. 8ºº - 15ºº

 

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-05-31

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-06-05

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-06-05

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-06-05