O G Ł O S Z E N I E
 
 
            Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 4 czerwca 2008 r. do 25 czerwca 2008 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
 
I. W drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej;
 
 Nieruchomość o Nr geodezyjnym 93/12 o powierzchni 0,2318 ha położona we wsi Zaleszany gmina Kleszczele.
 
     II. W drodze przetargu nieograniczonego ustnego;
 
1. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 397 o powierzchni 0,3300 ha położona we wsi Pogreby gmina Kleszczele.
2. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 4433 o powierzchni 0,2840 ha położona  w m. Kleszczele ul. Leśna.
 
 

Kleszczele, dnia 3 czerwca 2008 r.                                    

                                                                                            Burmistrz

                                                                                 mgr inż. Aleksander Sielicki

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2008-06-03

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2008-06-03

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2008-07-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2008-06-03