O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnai 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 24 lipca 2012 r. do dnia 13 sierpnia 2012 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Kleszczele.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Obręb geodezyjny Suchowolce

Nr geodezyjny 217 o powierzchni 0,5100 ha

Obręb geodezyjny Dasze

Nr geodezyjny 341/3 o powierzchni 0,1503 ha

Obręb geodezyjny Gruzka

Nr geodezyjny 22 o powierzchni 1,5400 ha

Obręb geodezyjny Pogreby

Nr geodezyjny 89 o powierzchni 0,1500 ha

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub telefonicznie pod Nr telefonu (85) 6818004 wew. 23 w godz. 8ºº - 15ºº.

 

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-07-17

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-07-24

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-07-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-07-24