Załącznik do zarządzenia Nr 100 /2012

Burmistrza Kleszczel

z dnia 10 lutego 2012 r.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Położenie nieruchomości           Oznaczenie      nieruchomości Nr geod.       Powierzchnia           w ha   Nr       księgi wieczystej      

Opis nieruchomości

 

Cena nieruchomości

w zł
      Obręb Suchowolce                       805                                                 0,3300                         BI2P/00014046                      

Nieruchomość powyższa położona w zabudowie zagrodowej zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym będącymi odrębną własnością osoby fizycznej

      7.800,00          

     Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) mogą skorzystać z pierwszeństwa w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie za cenę określoną w wykazie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  Burmistrz 
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-02-14

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-02-14

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-03-15

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-02-14