O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnai 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 11 września 2012 r. do dnia 1 października 2012 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Kleszczele.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Obręb geodezyjny miasta Kleszczele

Nr geodezyjny 4433 o powierzchni 0,2840 ha

Obręb geodezyjny Kuraszewo

Nr geodezyjny 18 o powierzchni 0,2900 ha

Obręb geodezyjny Dobrowoda

Nr geodezyjny 2453 o powierzchni 0,0879 ha

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub telefonicznie pod Nr telefonu (85) 6818004 w 23 w godz. 8ºº - 15ºº

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-09-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-09-10

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-09-10

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-09-10