O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2011 r. do 8czerwca 2011 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego stanowiących własność gminy Kleszczele, położonych w obrębie geodezyjnym miasta Kleszczele.

 

  1. nieruchomość Nr geodezyjny 1652/5 o powierzchni 6,1080 ha,

  2. nieruchomość Nr geodezyjny 1677/1 o powierzchni 9,1637 ha,

  3. nieruchomość Nr geodezyjny 1677/4 o powierzchni 11,3245 ha

  4. nieruchomość Nr geodezyjny 1677/5 o powierzchni 2,6840 ha

 

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub telefonicznie pod Nr telefonu 85 6818004 w 23 w godz. 8ºº - 15ºº.

 

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-05-11

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-05-18

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-05-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-05-18