O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Kleszczel

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 na okres 21 dni tj. od dnia 25 marca 2008 r. do dnia 14 kwietnia 2008 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiących własność gminy Kleszczele położonych w obrębach geodezyjnych:

Dobrowoda

Nier. Nr ew. 254/1 o pow. 0,1199 ha
Nier. Nr ew. 254/2 o pow. 0,4973 ha
Nier. Nr ew. 440    o pow. 01624 ha
Nier. Nr ew. 441   o pow. 0,1922 ha
Nier. Nr ew. 442   o pow. 0,1816 ha
Nier. Nr ew. 802   o pow. 0,1630 ha
Nier. Nr ew. 2453 o pow. 0,0897 ha
Nier. Nr ew. 2454 o pow. 0,0897 ha
Nier Nr ew. 2455 o pow.  0,0897 ha
Nier Nr ew. 2456 o pow.  0,0897 ha
Nier Nr ew. 2457 o pow.  0,0897 ha
Nier Nr ew. 2458 o pow.  0,0897 ha
Nier Nr ew. 2459 o pow.  0,0897 ha
Nier Nr ew. 2460 o pow.  0,0897 ha
Nier. Nr ew. 2463 o pow. 0,1300 ha

Policzna

Nier. Nr ew. 462 o pow. 0,1600 ha

Toporki

Nier. Nr ew. 1002/2 o pow. 0,3810 ha

Saki

Nier. Nr ew. 135/5 o pow. 0,1600 ha

Suchowolce

Nier. Nr ew. 399 o pow. 0,2900 ha

        Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu  085 6818 004 w 25 w godz. 8ºº  -  15ºº.


Burmistrz
/-/ Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2008-03-25

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2008-07-18

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2008-07-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2008-07-18