O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Kleszczel

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 na okres 21 dni tj. od dnia 4 stycznia 2008 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, stanowiącej własność gminy Kleszczele położonej w obrębie geodezyjnym miasta Kleszczele o Nr ewidencyjnym 1677/4.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu 085 6818 004 w 25 w godz. 8ºº - 15ºº

 

 

 

Kleszczele, dnia 08.01.2008 r.

Burmistrza

mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2008-01-08

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2008-01-16

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2008-07-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2008-01-16