Załącznik do zarządzenia Nr 242/10

Burmistrza Kleszczel
z dnia 15 września 2010 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia Nr 242/10 Burmistrza Kleszczel z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

Burmistrz Kleszczel

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

1. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 112 położona w obrębie geodezyjnym Pogreby

Powierzchnia nieruchomości – 0,0500 ha

W tym: Br-RIVa- 0,0500 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości – 2.000,00 zł

Wadium – 200,00 zł

Postąpienie – 100,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14050 położona jest w terenach zurbanizowanych wsi Pogreby i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 

Dobrowoda przy zalewie w Repczycach

2. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/2 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,1026 ha

W tym: Lz-Ł V – 0,0444 ha, ŁV- 0,0582 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 21.500,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051 położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

3. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/4 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,0910 ha

W tym: Lz-Ł V – 0,01 ha, ŁV- 0,0810 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 19.200,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051 położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

4. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/5 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,1090 ha

W tym: ŁV- 0,1090 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 22.700,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051 położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

5. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/7 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,0946 ha

W tym: ŁV- 0,0946 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 19.600,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051 położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

6. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/8 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,1078 ha

W tym: ŁV- 0,1078 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 21.800,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051 położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

7. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/10 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,0914 ha

W tym: ŁV- 0,0914 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.600,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051 położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

8. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/11 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,0974 ha

W tym: ŁV- 0,0974 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 19.800,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051 położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

9. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/13 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,0898 ha

W tym: ŁV- 0,0898 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.600,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051 położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 

Kleszczele – za lecznicą weterynaryjną

10. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/3 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,1333 ha

W tym: RV- 0,1333 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 26.000,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza:”zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

11. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/4 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,1238ha

W tym: RV- 0,1238 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 24.500,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza:”zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 

12. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/5 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,1008 ha

W tym: RV- 0,1008 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 20.000,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza:”zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 

13. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/6 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,0925 ha

W tym: RV- 0,0925 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.500,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza:”zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

14. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/7 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,1054 ha

W tym: RV- 0,1054 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 21.000,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza:”zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

15. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/8 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,1004 ha

W tym: RV- 0,1004 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 20.000,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza:”zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

16. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/9 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,0959ha

W tym: RV- 0,0959 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 19.000,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza:”zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

17. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/10 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,0931 ha

W tym: RV- 0,0780 ha, RIVa- 0,0151 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.500,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza:”zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

18. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/12 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,1250 ha

W tym: RV- 0,1250 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 24.500,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza:”zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

19. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/13 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,1411 ha

W tym: RV- 0,0780 ha, RIVa- 0,0631 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 26.000,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza:”zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

20. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/14 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,1153 ha

W tym: RIVa- 0,1153 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 22.800,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza:”zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

21. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/15 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,1250ha

W tym: RIVa- 0,1250 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 24.600,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza:”zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

U W A G A !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10

(Agronomówka) w dniu 18 października 2010 r. o godzinie 10 °°.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 14 października 2010 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach Nr rachunku 88 8071 0006 0018 8290 2000 0010, wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 25 w godzinach 8°°- 15°°.

Kleszczele, dnia 15 września 2010 r.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-09-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-09-16

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-09-16

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-09-16