O G Ł O S Z E N I E
 

Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 2 sierpnia 2011 r. do dnia 23 sierpnia 2011 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność gminy Kleszczele, położonej w obrębie geodezyjnym Żuki gmina Kleszczele:

Nieruchomość Nr ewidencyjny 429 o powierzchni 0,20 ha – dla poprawienia warunków gospodarowania nieruchomością sąsiednią


Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 pok. 9 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 w. 23 w godz. 8ºº - 15ºº


Kleszczele, dnia 2 sierpnia 2011 r.

 

 

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-08-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-08-03

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-09-13

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-08-03