O G Ł O S Z E N I E  Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy  z dnai 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr  102  poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni  tj. od dnia 28 lutego 2012 r. do dnia 19 marca 2012 r.  wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży stanowiącej własność gminy Kleszczele, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Kleszczele.

1. nieruchomość Nr geodezyjny  849/14 o powierzchni 0,7689 ha, zabudowana budynkiem socjalno - hotelowym.


Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub telefonicznie pod Nr telefonu  85 6818004 w 23 w godz. 8ºº   -  15ºº


                                                                                               Burmistrz
Kleszczele, dnia 24 lutego 2012 r.
                                                                                 mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-02-24

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-02-28

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-02-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-02-28