O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnai 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 28 stycznia 2009 r. do dnia 18 lutego 2009 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Kleszczele, położonych w obrębach geodezyjnych:

     Policzna

     Nr geodezyjny 452 o powierzchni 1000,0 m²

     Nr geodezyjny 453 o powierzchni 1100,0 m²

     Nr geodezyjny 458 o powierzchni 500,0 m²

     Nr geodezyjny 495 o powierzchni 400,0 m²

     Nr geodezyjny 542 o powierzchni 8600,0 m²

     Dasze

     Nr geodezyjny 489 o powierzchni 1466,0 m²

     Nr geodezyjny 501 o powierzchni 600,0 m²

     Kleszczele

     Nr geodezyjny 2967/1 o powierzchni 2146,0 m²

     Dobrowoda wieś Repczyce (przy zalewie)

     Nr geodezyjny 691/7 o powierzchni 2140,0 m²

     Nr geodezyjny 691/8 o powierzchni 3692,0 m²

     Nr geodezyjny 691/9 o powierzchni 905,0 m²

     Nr geodezyjny 691/12 o powierzchni 889,0 m²

     Nr geodezyjny 2721/27 o powierzchni 1310,0 m²

     Nr geodezyjny 2721/28 o powierzchni 1014,0 m²

     Nr geodezyjny 2721/30 o powierzchni 1302,0 m²

     Nr geodezyjny 2721/31 o powierzchni 1335,0 m²

     Nr geodezyjny 2721/33 o powierzchni 1335,0 m²

     Nr geodezyjny 2721/34 o powierzchni 1335,0 m²

     Nr geodezyjny 2721/36 o powierzchni 1335,0 m²

     Nr geodezyjny 2721/37 o powierzchni 1335,0 m²

     Nr geodezyjny 2721/39 o powierzchni 1335,0 m²

      

     Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 w 25 w godz. 8ºº - 15ºº

     Kleszczele, dnia 27 stycznia 2009 r.

 

 

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-01-27

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-01-27

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-01-27

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-01-27