O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnai 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 22 lipca 2008 r. do 11 sierpnia 2008 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego stanowiących własność gminy Kleszczele, położonych w obrębach geodezyjnych:

 

     Pogreby

     Nr geodezyjny 89 o powierzchni 0,1500 ha

     Kleszczele

     Nr geodezyjny 2132/1 o powierzchni 0,0506 ha

     Nr geodezyjny 1652/5 o powierzchni 6,1080 ha

     Toporki

     Nr geodezyjny 1009/1 o powierzchni 0,1106 ha

     Zaleszany

     Nr geodezyjny 93/11 o powierzchni 0,2976 ha

     Saki

     Nr geodezyjny 26/3 o powierzchni 0,5600 ha

 Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu o85 6818004 w 25 w godz. 8ºº - 15ºº

 

Kleszczele, dnia 21 lipca 2008 r.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2008-07-21

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2008-07-21

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2008-07-21

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2008-07-21