O G Ł O S Z E N I E
 
 
 Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 17 czerwca 2009r. do 7 lipca 2009 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Kleszczele, położonych w obrębie geodezyjnym miasta Kleszczele:
 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 
Nr geodezyjny 1677/1 o powierzchni 9,1637 ha,
 
Nr geodezyjny 1677/4 o powierzchni 11,3245 ha,
 
Nr geodezyjny 1677/5 o powierzchni 2,6840 ha.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu  (085) 6818004 wew. 25 w godzinach 8ºº - 15ºº
 
 
 

Kleszczele, dnia 16 czerwca 2009 r.                                    

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-06-16

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-06-16

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-06-16

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-06-16