O G Ł O S Z E N I E
 
 
 Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnai 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 13 maja 2009 r. do dnia 2 czerwca 2009 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży stanowiących własność gminy Kleszczele, położonych w obrębach geodezyjnych:

 

Policzna

Nr geodezyjny 103 o powierzchni    0,0700 ha
Nr geodezyjny 104 o powierzchni    0,0800 ha
Nr geodezyjny 105 o powierzchni     0,2000 ha
Nr geodezyjny 594/4 o powierzchni     0,4251 ha
Nr geodezyjny 594/5 o powierzchni    0,4353 ha
Nr geodezyjny 594/6 o powierzchni     0,4413 ha

Toporki

Nr geodezyjny 1122 o powierzchni     0,3200 ha

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 w 25 w godz. 8ºº   - 15ºº

 

Kleszczele, dnia  12 maja 2009 r.

 
 
                                                                                                    Burmistrz
                                                                                     mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-05-12

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-05-12

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-05-12