O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnai 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 7 października 2008 r. do 28 października 2008 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Kleszczele, położonych w obrębach geodezyjnych:

Policzna

Nr geodezyjny 484 o powierzchni 0,1700 ha

Nr geodezyjny 485 o powierzchni 0,0400 ha

Nr geodezyjny 489 o powierzchni 0,1200 ha

Nr geodezyjny 490 o powierzchni 0,2000 ha

Suchowolce

Nr geodezyjny 784 o powierzchni 0,1100 ha

Nr geodezyjny 785 o powierzchni 0,0600 ha

Piotrowszczyzna

Nr geodezyjny 129 o powierzchni 0,1200 ha

Gruzka

Nr geodezyjny 117/1 o powierzchni 0,5000 ha

Kleszczele

Nr geodezyjny 2381/1 - ½ udziału w powierzchni 0,0463 ha

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 w 25 w godz. 8ºº - 15ºº

 

Kleszczele, dnia 6 października 2008 r.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2008-10-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2008-10-08

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2008-10-08

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2008-10-08