BURMISTRZ KLESZCZEL

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) oraz zarządzenia Nr 125/09 Burmistrza Kleszczel z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży.

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Kleszczele 

  1. nieruchomość o Nr geodezyjnym 458 położona we wsi Policzna

powierzchnia nieruchomości – 0,050 ha

w tym: Wsr PS V – 0,050 ha

cena wywoławcza nieruchomości 1.800,00 zł

wadium – 200,00 zł

postąpienie – 100,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14052, położona jest w terenach zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

2. nieruchomość o Nr geodezyjnym 495 położona we wsi Policzna

powierzchnia nieruchomości – 0,040 ha

w tym: W-PsV – 0,010 ha, PsV -0,030 ha

cena wywoławcza nieruchomości 1.000,00 zł

wadium – 100,00 zł

postąpienie – 100,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14052, położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

3. nieruchomość o Nr geodezyjnym 542 położona we wsi Policzna

powierzchnia nieruchomości – 0,860 ha

w tym: R VI – 0,700 ha, Lz VI – 0,050 ha, N – 0,110 ha

cena wywoławcza nieruchomości 24.000,00 zł

wadium – 2.000,00 zł

postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14052, położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

4. nieruchomość o Nr geodezyjnym 489 położona we wsi Dasze

powierzchnia nieruchomości – 0,1466 ha

w tym: PsV – 0,1466 ha

cena wywoławcza nieruchomości 3.100,00 zł

wadium – 300,00 zł

postąpienie – 200,00 zł

nieruchomość powyższa nie posiada księgi wieczystej

położona jest w terenach gruntów rolnych wsi Dasze i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

5. nieruchomość o Nr geodezyjnym 501 położona we wsi Dasze

powierzchnia nieruchomości – 0,060 ha

w tym: Ps IV – 0,060 ha

cena wywoławcza nieruchomości 2.500,00 zł

wadium – 300,00 zł

postąpienie – 200,00 zł

nieruchomość powyższa nie posiada księgi wieczystej,

położona jest w terenach gruntów rolnych wsi Dasze i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

6. nieruchomość o Nr geodezyjnym 2967/1 położona w mieście Kleszczele

powierzchnia nieruchomości – 0,2146 ha

w tym: R V – 0,2146 ha,

cena wywoławcza nieruchomości 17.500,00 zł

wadium – 1.500,00 zł

postąpienie – 500,00 zł

nieruchomość powyższa nie posiada księgi wieczystej, położona jest w terenach zurbanizowanych miasta Kleszczele i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

7. nieruchomość o Nr geodezyjnym 691/7 położona w obrębie geodezyjnym

Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

powierzchnia nieruchomości – 0,2140 ha

w tym: Ł V – 0,0383ha, LzRVI – 0,1757 ha

cena wywoławcza nieruchomości 35.300,00 zł

wadium – 2.000,00 zł

postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 18700, położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML i pensjonatowo hotelową MP.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

8. nieruchomość o Nr geodezyjnym 691/9 położona w obrębie geodezyjnym

Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

powierzchnia nieruchomości – 0,0905 ha

w tym: LzRVI – 0,0905 ha

cena wywoławcza nieruchomości 16.300,00 zł

wadium – 1.500,00 zł

postąpienie – 500,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 18700, położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML i pensjonatowo hotelową MP.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

9. nieruchomość o Nr geodezyjnym 691/12 położona w obrębie geodezyjnym

Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

powierzchnia nieruchomości – 0,0889 ha

w tym: LzRVI – 0,0889 ha

cena wywoławcza nieruchomości 15.850,00 zł

wadium – 1.500,00 zł

postąpienie – 500,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 18700, położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML i pensjonatowo hotelową MP.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich. 

10. nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/27 położona w obrębie geodezyjnym

Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

powierzchnia nieruchomości – 0,1310 ha

w tym: ŁV- 0,0730 ha, ŁVI – 0,0580 ha

cena wywoławcza nieruchomości 22.700,00 zł

wadium – 2.000,00 zł

postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051, położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich. 

11. nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/28 położona w obrębie geodezyjnym

Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

powierzchnia nieruchomości – 0,1014 ha

w tym: ŁV- 0,1014 ha

cena wywoławcza nieruchomości 17.850,00 zł

wadium – 1.500,00 zł

postąpienie – 500,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051, położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich. 

12. nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/30 położona w obrębie geodezyjnym

Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

powierzchnia nieruchomości – 0,1302 ha

w tym: ŁV- 0,1302 ha

cena wywoławcza nieruchomości 22.600,00 zł

wadium – 2.000,00 zł

postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051, położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

13. nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/31 położona w obrębie geodezyjnym

Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

powierzchnia nieruchomości – 0,1335 ha

w tym: ŁV- 0,1335 ha

cena wywoławcza nieruchomości 23.100,00 zł

wadium – 2.000,00 zł

postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051, położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich. 

14. nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/33 położona w obrębie geodezyjnym

Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

powierzchnia nieruchomości – 0,1335 ha

w tym: ŁV- 0,1335 ha

cena wywoławcza nieruchomości 23.100,00 zł

wadium – 2.000,00 zł

postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051, położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich. 

15. nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/34 położona w obrębie geodezyjnym

Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

powierzchnia nieruchomości – 0,1335 ha

w tym: ŁV- 0,1335 ha

cena wywoławcza nieruchomości 23.100,00 zł

wadium – 2.000,00 zł

postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051, położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich. 

16. nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/36 położona w obrębie geodezyjnym

Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

powierzchnia nieruchomości – 0,1335 ha

w tym: ŁV- 0,1335 ha

cena wywoławcza nieruchomości 23.100,00 zł

wadium – 2.000,00 zł

postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051, położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich. 

17. nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/37 położona w obrębie geodezyjnym

Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

powierzchnia nieruchomości – 0,1335 ha

w tym: ŁV- 0,1335 ha

cena wywoławcza nieruchomości 23.100,00 zł

wadium – 2.000,00 zł

postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051, położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich. 

18. nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/39 położona w obrębie geodezyjnym

Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

powierzchnia nieruchomości – 0,1335 ha

w tym: ŁV- 0,1335 ha

cena wywoławcza nieruchomości 23.100,00 zł

wadium – 2.000,00 zł

postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051, położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 

U W A G A !

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 (Agronomówka) w dniu 31 marca 2009 r. o godzinie 10 °°. 

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 27 marca 2009 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

Nr rachunku 88 8071 0006 0018 8290 2000 0010 wadium w wysokości ustalonej dla nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

  1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.

  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
  1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

  2. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

  3. O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  4. Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  5. Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

  6. Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg. 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 25 w godzinach  8°°- 15°°.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-02-24

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-02-25

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-02-25

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-02-25