INFORMACJA

O wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

 

       Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele.  

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 24 maja 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

 

Przedmiot przetargu:

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 691/9 o powierzchni 0,0905 ha położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda wieś Repczyce posiadająca księgę wieczystą Nr Kw 18700

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1
Cena wywoławcza nieruchomości - 16.300,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 16.800,00 zł.
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: Pani Elżbieta Perzyna

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 2721/33 o powierzchni 0,1335 ha położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda wieś Repczyce posiadająca księgę wieczystą Nr Kw 14051

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1
Cena wywoławcza nieruchomości - 23.100,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 24.100,00 zł.
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: Pan Andrzej Ziniewicz i Pani Anna Pacewicz

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 2721/34 o powierzchni 0,1335 ha położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda wieś Repczyce posiadająca księgę wieczystą Nr Kw 14051

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1
Cena wywoławcza nieruchomości - 23.100,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 24.100,00 zł.
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: Pani Elżbieta Perzyna

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 2721/36 o powierzchni 0,1335 ha położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda wieś Repczyce posiadająca księgę wieczystą Nr Kw 14051

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1
Cena wywoławcza nieruchomości - 23.100,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 24.100,00 zł.
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: Pan Andrzej Ziniewicz i Pani Anna Pacewicz


      Kleszczele, dnia 24 maja 2010 r.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki  

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-05-24

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-05-28

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-05-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-05-28