Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 5 listopada 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

 

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 2453 o powierzchni 0,0879 ha położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda gmina Kleszczele.

Kw Nr 12070

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1

Cena wywoławcza nieruchomości – 6.600,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 7.300,00 zł netto

 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pan Andrzej Kozioł

 

Na pozostałe nieruchomości

ogłoszone w przetargu – brak oferentów.

 

Kleszczele, dnia 5 listopada 2012 r.

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-11-05

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-11-07

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-11-07

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-11-07