Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 17 września 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

Przedmiot przetargu:

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 2721/37 o powierzchni 0,1335 ha położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda gmina Kleszczele posiadająca księgę wieczystą Nr Kw 14051.

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1

Cena wywoławcza nieruchomości – 23.100,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 24.100,00 zł

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pani Aneta Dorota Dudel

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 93/11 o powierzchni 0,2953 ha położona w obrębie geodezyjnym Zaleszany gmina Kleszczele, posiadająca księgę wieczystą Nr Kw 14047.

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1

Cena wywoławcza nieruchomości – 6.000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 6.300,00 zł

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pan Sebastian Juźwiuk

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 421 o powierzchni 0,2700 ha położona w obrębie geodezyjnym Żuki gmina Kleszczele, posiadająca księgę wieczystą Nr Kw 49024.

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 2

Cena wywoławcza nieruchomości – 12.700,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 13.300,00 zł

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pan Ryszard Adam Szupiluk
Kleszczele, dnia 17 września 2010 r.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-09-17

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-09-24

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-09-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-09-24