Informacja
o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 23 listopada 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

Przedmiot przetargu:

1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 254/1 o powierzchni 0,1199ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Dobrowoda gmina Kleszczele posiadająca księgę wieczystą Nr Kw 18700.


Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 3
Cena wywoławcza nieruchomości – 4.500,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 4.900,00 zł

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pani Agnieszka Pacuła

2. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 254/2 o powierzchni 0,4973 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Dobrowoda gmina Kleszczele posiadająca księgę wieczystą Nr Kw 18700.


Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 3
Cena wywoławcza nieruchomości – 15.000,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 27.000,00 zł

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pani Agnieszka Pacuła
 
 
 

Kleszczele, dnia 23 listopada 2009 r.

 Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Micha Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochroyz Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-11-23

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-11-24

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-02-15

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-11-24