Informacja

 o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

 

    Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu

9 grudnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

Przedmiot przetargu:

1.     Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 2132/1  o powierzchni 0,1247 ha położona w obrębie geodezyjnym  Kleszczele   Kw - brak

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1

Cena wywoławcza nieruchomości – 4.800,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 5.000,00 zł

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pan Piotr Kaliszewicz
 

2.     Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 592/2  o powierzchni 0,3743 ha położona w obrębie geodezyjnym Dasze   Kw – Nr 16705

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1

Cena wywoławcza nieruchomości – 8.700,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 9.100,00 zł
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pan Piotr Anisiewicz
 

3.     Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 512/2  o powierzchni 0,6934 ha położona w obrębie geodezyjnym Żuki Kw –Nr27198

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1

Cena wywoławcza nieruchomości – 13.400,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 14.000,00 zł

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pan Piotr Anisiewicz
 
 
Kleszczele, dnia 19 grudnia  2011 r.                                               Burmistrz
 

                                                                                              mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-12-19

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-12-26

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-12-26

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-12-26