Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.


Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 9 września 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach


Przedmiot przetargu:

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 1652/5 o powierzchni 6,1044 ha położona w obrębie geodezyjnym miasta Kleszczele. Brak księgi wieczystej.


Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1

Cena wywoławcza nieruchomości – 286.000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 290.000,00 zł


Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pan Eugeniusz Rogoza


Na pozostałe nieruchomości o Nr ewidencyjnych 1677/1, 1677/4 ,

ogłoszonych w przetargu – brak oferentów.
Kleszczele, dnia 9 września 2011 r.

Burmistrz

 

mgr inż. Irena Niegierewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-09-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-09-13

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-09-13

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-09-13