Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.


Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 9 września 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach


Przedmiot przetargu:

Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 397 o powierzchni 0,3300 ha położona w obrębie geodezyjnym Pogreby posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14050.

 


Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1

Cena wywoławcza nieruchomości – 6.000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 6.400,00 zł


Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pan Bąkowski RomualdKleszczele, dnia 9 września 2009 r.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-09-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-09-09

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-09-09

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-09-09